i4

Aandenken aan een ver verleden

Het kunstwerk dat u hier ziet markeert de plaats waar de restanten van een Germaanse nederzetting zijn gevonden. Deze verwijzen naar de vroegste grootschalige ijzerproductie in Oost-Nederland. Het in de grond aanwezige ijzeroer (soort ijzererts dat dicht aan de oppervlakte gevonden wordt) werd door de Germanen in kuilovens gesmolten tot productieijzer.

Wat overbleef zijn de brokken smeltafval – slakken genoemd – die in grote hoeveelheden werden aangetroffen. Geschat wordt dat er zo’n 40 ton aan slakken in de grond zat, wat er op wijst dat er veel ijzer werd geproduceerd. Het kamp is ongeveer 50 jaar in bedrijf geweest, waarna het plotseling ophield te bestaan. Dit hield vermoedelijk verband met de val van het Romeinse Rijk rond 400 na Chr. Het kunstwerk is vervaardigd van Frans graniet en brons. De muur symboliseert de beschutting van een omheind kamp en op de granieten plaat en treden liggen – als eeuwenoude sporen – voetafdrukken in brons.

Op de muur staat een smeltkroes met een lummel, gereedschap dat gebruikt wordt bij het smelten van ijzer. Het kunstwerk is ontworpen door de Amerikaanse kunstenares Pearl Pearlmuter (1915-2008). Zij was getrouwd met de Nederlandse beeldhouwer Wessel Couzijn en heeft ongeveer 20 jaar in Heeten gewoond. Werk van haar staat onder andere in het Rijksmuseum Amsterdam en in het Kröller-Müller museum.

Oer