i15

Restanten lanceerinstallatie V1 Schoonheten

Hier zijn nog de restanten te zien van de V1- lanceerinstallatie, die tijdens de Tweede Wereldoorlog van november 1944 tot maart 1945 in gebruik is geweest. De bosrijke omgeving was de reden dat de installatie in Schoonheten werd geplaatst. Hierdoor was de installatie door de geallieerden vanuit de lucht moeilijk waar te nemen. 

De V1 was een door de Duitsers ontwikkelde vliegende bom, aangedreven door een straalmotor en voorzien van 850 kg springstof. De V1 werd met een katapultinstallatie over een rail afgeschoten en kon maximaal 1000 km vliegen. De installatie op Schoonheten was gericht op de haven van Antwerpen om de aanvoer van geallieerd oorlogsmaterieel te verstoren. Dit hield in dat de baan van de afgeschoten V1’s recht over Heeten ging. 

Niet alle lanceringen gingen goed. Soms viel de V1 na korte tijd uit de lucht. In totaal stortte er 63 keer een V1 neer in en rondom Heeten. Hierdoor ging onder andere een boerderij in de buurt in vlammen op. Ook ontstond er door een neerstortende V1 schade in het dorp. Op 29 maart 1945 werd de startbaan door de terugtrekkende Duitsers opgeblazen, wat voor veel schade in de omgeving van de Schoonhetense weg zorgde.

Veel schade aan het huis aan de Schoonhetense weg
De totaal verwoeste smederij naast het huis

Boek Herinneringen aan de oorlog Heeten 1940-1945 - Werkgroep Historisch Heeten Schoonheten in het laatste oorlogsjaar - J.U. den Tex