i10a

Erve de Weele

Landgoed de Weele is in de 14de eeuw eigendom van de bisschop van Munster en vanaf 1674 in bezit van de vroegere marken Heeten en Wesepe. Tot het landgoed behoorden een achttal huizen en boerderijen. Waaronder de Grote Weele die al voor 1400 wordt genoemd en tevens de oudste is Het Heerenhuis de Weele is samen met de tegenoverliggende timmerman-tuinmanswoning gebouwd rond 1700.

De Weele was een herenhuis met een soort van gracht en vijvers er omheen, een buitenplaats van de familie Jordens en dus niet permanent bewoond. In 1807 is het herenhuis in bezit gekomen van de familie van Schooten. Deze heeft het afgebroken en als boerderij herbouwd. Als Johanna van Schooten in 1897 trouwt met Gerardus Vulink blijft het in deze familie. De boerderij wordt nu ook wel De Vulink of Smittie genoemd.