i2

Vroegere smidswerkplaats en brandweergarage “De oale smidse”

Omstreeks 1920 richtte smid Johannes Littelaar, geboren in Wierden, op deze plek een smederij met huis en opstallen op. Nazaten van Littelaar (nu familienaam Franken) hadden de smederij in gebruik tot 1938. Daarna werd deze verhuurd aan de heer Marsman. De smederij bleef op deze locatie in bedrijf tot 1956. De oude woning en de smederij zijn inmiddels verdwenen.

Het schuurtje deed dienst als opslag voor de smederij. Vanaf de beginjaren 1950 tot midden jaren 1960 had het een andere bestemming: het onderkomen van de brandspuit van de vrijwillige brandweer in Heeten. Daarna werd het schuurtje gebruikt als opslag en stalling voor de kruidenierswinkel van de familie Franken.

Na beëindiging van de winkel in 1981 raakte het schuurtje in verval. In 2013 bouwden vrijwilligers van Stichting Wandel- en Fietspaden Heeten en omstreken het in zijn geheel opnieuw op. Sindsdien wordt de schuur gebruikt door de familie Nijland-Franken (eigenaar en nazaat van Meestersmid Littelaar) en de stichting.

Bron: www.padenheeten.nl