i17

De Hertog van Portland

De Hertog van Portland is vermoedelijk gebouwd in 1792. Het pand dankt zijn naam waarschijnlijk aan de tijd die Volker Rudolph Bentinck, heer van Schoonheten, doorbracht in Groot-Brittannië. Hij trad omstreeks 1755 in Britse dienst en maakte daar tot 1775 carrière. Tijdens zijn verblijf in Groot-Brittannië kreeg Rudolph veel hulp van zijn Engelse familie, de Cavandish Bentincks. Eerst van de 2de en later van de 3de Hertog van Portland. Als hommage aan zijn weldoeners gaf Rudolph het pand de naam Hertog van Portland. Het uithangbord aan de voorgevel toont aan de ene zijde het portret van William Cavandish Bentinck de 3de (1738-1809) en aan de andere zijde het portret van de 1ste Hertog Henry Bentinck (1682-1726). 

De familie Valkenburg bewoonde het pand als eerste. In 1798 werd Berend Brinkman pachter van het pand dat in gebruik was als herberg. In de eerste helft van de negentiende eeuw was de herberg jarenlang het toneel van markenvergaderingen en werd het druk bezocht. In 1821 werd de Hertog van Portland verhuurd aan Klaas Janz Velthuis die koetsier was op Schoonheten. Drie generaties Velthuis hebben op de Portland gewoond. Toen in 1923 de laatste Velthuis vertrok, werd de herberg gesloten. Hendrik Beuse werd de nieuwe pachter. Hij runde hier een boerderij. In 1965 verloor de boerderij zijn functie omdat hij te klein was voor Johan, de zoon van de Beuse, om verder te boeren. Baron Bentinck  besloot toen om de boerderij zelf in exploitatie te nemen.

Het pand is niet toegankelijk voor bezoek.

William Cavandish Bentinck.
Het boek Schoonheten en de Bentincks, geschiedenis van landgoed en zijn bewoners. Afb.: https://en.wikipedia.org/wiki/William_Cavendish-Bentinck,_3rd_Duke_of_Portland