i14

Het hof Wormgoer

Het hof Wormgoer, zoals het in de Middeleeuwen werd genoemd, is het oudste deel van landgoed Schoonheten. De oudste vermelding van het hof is uit 1381. In de eerste eeuwen van zijn bestaan ging het hof door vererving van geslacht op geslacht over. In 1616 werd Henric Bentinck eigenaar van het hof. Tot 1858 bleef het hof de Wormer, zoals het toen genoemd werd, onderdeel van landgoed Schoonheten. In dat jaar werd het toebedeeld aan Hendrik Bentinck. Omdat hij geen heer van Schoonheten was, hoorde het Wormer niet langer bij het landgoed. In 1893 werd het hof met de gronden weer teruggekocht. Vanaf toen was het weer onderdeel van het landgoed.

 In maart 1945, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, ging het hof verloren bij het bombarderen van de nabijgelegen V1-lanceerbaan. In 1950 werd een begin gemaakt met de wederopbouw. 

Door administratieve verwikkelingen met de overheid bij de afhandeling van geleden oorlogsschade duurde het zeven jaar voor de boerderij opgebouwd kon worden in zijn huidige vorm.

Het pand is niet toegankelijk voor bezoek.

De Hof te Wormgoer-Aquarel ca. 1830
De huidige boerderij
Het boek Schoonheten en de Bentincks, geschiedenis van landgoed en zijn bewoners.