i10

De Zonnenbergerbrug

De Zonnenbergerbrug is een voormalige trambrug uit Helmond, gebouwd in 1904. Deze brug is de smalste en eenvoudigste ophaalbrug over het kanaal. Brugwachters moesten dag en nacht paraat staan om bruggen te bedienen en tol te heffen. Vooral als het regende was het opdraaien van een brug een zware klus.

De Kanalisatie Maatschappij bouwde brugwachtershuizen bij de bruggen. In die brugwachtershuizen zat vaak ook een café. Bovendien konden schippers van trekschuiten hier hun paarden stallen.

De brug geeft toegang tot het landgoed Zonnenbergen. Dit landgoed is opengesteld voor wandelaars. Een dicht net van overwegend onverharde wegen maakt het mogelijk om van hieruit rondwandelingen te maken. Het landgoed bestaat uit landerijen en fraaie houtsingels. Een houtsingel in de vorm van een zon, omgeven door stromend water, is ten dele nog aanwezig. Het verhaal wil dat daar destijds een oude Germaanse gerichtsplaats is geweest. 

Bron: https://heeten-salland.blogspot.com/