4

De oudste Germaanse nederzetting.

Hier is een van de oudste delen van Heeten opgegraven. De huizen en schuren die hier zijn gevonden komen helemaal uit de eerste eeuw.